امروز : پنج شنبه 26 مهر 1397
موزیک
  • 24569تعداد مطالب
  • 837کامنت کاربران
  • 1تعداد کاربران
بازدید : 11,673 نفر بدون نظر شنبه 11 اردیبهشت 1395

دانلود صوتی کامل قرآن به صورت تکی و یکجا

کل تلاوت (قرائت) قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio Quran Kamal Taki Va Yekja

با لینک مستقیم , کیفیت بالا

دانلود صوتی کامل قرآن به صورت تکی و یکجا

دسته بندی : قرآن
بازدید : 1,329 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره ناس

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio nas

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره ناس

دسته بندی : قرآن
بازدید : 7,956 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره فلق

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio falagh

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره فلق

دسته بندی : قرآن
بازدید : 152 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره اخلاص

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio ekhlas

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره اخلاص

دسته بندی : قرآن
بازدید : 675 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره مسد

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio masad

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره مسد

دسته بندی : قرآن
بازدید : 93 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره نصر

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio nasr

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره نصر

دسته بندی : قرآن
بازدید : 88 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره کافرون

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio kaferoon

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره کافرون

دسته بندی : قرآن
بازدید : 130 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره کوثر

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio kaosar

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره کوثر

دسته بندی : قرآن
بازدید : 1,247 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره ماعون

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio maoun

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره ماعون

دسته بندی : قرآن
بازدید : 82 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره قریش

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio ghuraish

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره قریش

دسته بندی : قرآن
بازدید : 55 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره فیل

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio homazah

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره فیل

دسته بندی : قرآن
بازدید : 128 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره همزه

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio homazah

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره همزه

دسته بندی : قرآن
بازدید : 271 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره عصر

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio takasor

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره عصر

دسته بندی : قرآن
بازدید : 7,861 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره تکاثر

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio takasor

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره تکاثر

دسته بندی : قرآن
بازدید : 79 نفر بدون نظر جمعه 11 اردیبهشت 1394

دانلود صوتی سوره قارعه

تلاوت قرآن با صدای استاد پرهیزگار و با فرمت MP3

Download Audio ghareah

با لینک مستقیم , کیفیت بالا , پخش آنلاین

دانلود صوتی سوره قارعه

دسته بندی : قرآن