آهنگ پریسا

دانلود آهنگ دل میگه – ی چاره این دلی که به تو گرفتاره

دانلود آهنگ دل میگه – ی چاره این دلی که به تو گرفتاره

320 آهنگ …

یک چاره این دلی که به تو گرفتاره با همه بده

ولی تو رو دوست داره دل داده دل بسته

به تو این دل ساده اون همه غرورشو پای عشقت داده دل میگه دیگه !!