از راه تو به سعان خدا چیزی دیگری است از کربلایی جواد مقدم