نتایج آرشیو " ذکر سماواتیان ثنای اباالفضل از حاج سید مجید بنی فاطمه "