مست بودن گاه از هشیار بودن بهتر است از کربلایی جواد مقدم