نتایج آرشیو " نوحه احسان و بخشش غلام باوفای امام حسین به سگی که در باغ آن حضرت بود – روضه از حاج میثم مطیعی "