نوحه اعظم مصیبات در کربلا – روضه از حاج سید مهدی میرداماد