نتایج آرشیو " نوحه میان میدان چه شوری افکند – نوحه از حاج سید مهدی میرداماد "