نتایج آرشیو " نوحه چشم تو بسته شد و چشم حرامی وا شد تو زمین خوردی حرمت غوغا شد مشک تو پاره شد و آبرویت ریخت زمین – واحد از کربلایی حمید علیمی "