نتایج آرشیو " نوحه یادمه بچه بودم مادر من پیرهن مشکی تنم کرد منو سینه زنم کرد از اون اولش هم روضه خون یه آقایی از کربلایی حمید علیمی "